ประกาศผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ UBU TEST 2022-2023 - 6th Round - Paper Based

 • ประกาศผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ UBU TEST 2022-2023
  6th Round - Paper Based รอบสอบวันที่ 16 กันยายน 2566

  ผู้เข้าสอบสามารถเลือก
  - ขอพิมพ์และรับใบรายงานผลสอบ (Score Report)
  - ไม่พิมพ์ใบรายงานผลการสอบ

  ได้จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 โดยจะได้รับใบรายงานผลสอบภายใน 5-10 วันทำการ

  ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ขอพิมพ์ใบรายงานผลสอบ สามารถเลือก
  - ขอรับใบรายงานผลการสอบด้วยตนเอง (มารับ ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
  - ขอรับใบรายงานผลการสอบทางไปรษณีย์ (รอรับผลสอบผ่านทางไปรษณีย์)

  โดยติดตามสถานะการจัดทำใบรายงานผลสอบได้ผ่านระบบ UBULTC เช่นเดียวกัน

  The UBU Test result announcement 2022-2023
  6th Round - Paper Based Test on Sep 16, 2023
  All test takers can check your results and request for your score report within 3 days until Sep 24, 2023

  How to check and receive results as in the attachment.

  Please get in touch with us using the inbox on FB page for more information.

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง Inbox: FB page สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • File : File

 • Post : 21 กันยายน 2566